ESPARREGUERA. Obrador BADIA

Devia ser l'any 1976, quan carregat amb una màquina de fotografiar Nikkormat FT negra i un parell de rodets Kodak Tri-X, vaig anar a Esparreguera a visitar al terrisser Andreu Badia. 
Molt amablement, el mestre Badia em va deixar que els estigués empipant pel mig del seu obrador mentre ell i els seus operaris anaven creant les seves magnífiques peces.  
Algunes d'aquelles imatges captades les adjunto a continuació com també alguns atuells de la seva creació que vaig adquirir aquell dia

Robert Cabeza


Esparreguera. Obrador Badia. Càntir d'hivern. Càntir d'engany. Càntir


Esparreguera. Obrador Badia. Plats

1 comentari: