LA CERÀMICA NEGRA DE VERDÚ


Dins els actes de la XV  Festa del Silló i Fira de la Ceràmica de Verdú 2014 el Grup de Recerques de les Terres de Ponent té previst presentar un nou llibre de la Col·lecció CUM LAUDE. 
Aquesta vegada la publicació serà d’interès per a la historiografia de la vila de Verdú: La ceràmica negra de Verdú. Cantirers i Terrissaires. L’obra comptarà amb un exhaustiu estudi documental i genealògic de les famílies i tallers de ceramistes de la tradicional ceràmica negra de Verdú. El llibre és obra de l’ historiador Ramon Boleda Cases i ens apropa al coneixement d’una part important de la història econòmica i tradicional de bona part dels verdunins. 
El llibre compta també amb un catàleg de tipologies de les produccions de ceràmica i amb un estudi espacial i topogràfic dels forns de tipologia moruna que han sobreviscut. Aquesta part ha estat treballada per l’arqueòleg Ramon Cardona amb la col·laboració del fotògraf Francesc Corpas i del Servei de Topografia de la Diputació de Lleida.
Adrecem aquesta nota a l’esperit solidari dels veïns de Verdú. En temps de crisi és sempre agosarat tirar endavant projectes editorials. Per això us oferim l’oportunitat de ser generosos subscriptors d’un llibre que recull part de la vostra història i que amb el vostre gest de suport al Grup de Recerques la gosadia d’uns quants podrà esdevenir una festa per a Verdú i un record per a les noves generacions. 
Totes les persones interessades en el llibre us podeu posar en contacte amb l’Oficina de Turisme de Verdú.
Preu:  20 €

ELS TRESORS AMAGATS DEL MUSEU DEL CÀNTIR D'ARGENTONA


El Museu del Càntir d’Argentona va ser fundat l’any 1975 gràcies a la iniciativa dels Amics d’Argentona, una colla d’argentonins liderats per Jaume Clavell, historiador local i col·leccionista de ceràmica i terrissa, el qual va aportar gairebé la totalitat de la seva col·lecció per obrir aquest museu el dia 3’d’agost, vigília de la 25ª Festa del Càntir.
Aquesta festa, continuadora de l’antic Aplec de Sant Domènec, es va celebrar per primera vegada l’any 1951 amb la reproducció d’un càntir tradicional, iniciativa que s’ha repetit any rere any fins al moment actual.
Inicialment el museu es va instal·lar en una petita casa del Segle XVI d’estil gòtic tardà situada a la Plaça de l’Església fins a l’any 1997, inaugurant-se l’any 2000, la seu del nou estatge, amb una gran millora de tots els seus serveis d’atenció al públic. 

El Museu va passar de ser una petita institució local a ser un equipament amb un gran prestigi, una gran popularitat i projecció externa, gràcies a ser un museu únic al món en la seva especialitat, però també degut a les totes activitats realitzades, entre les que cal esmentar la concorreguda Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa, que es fa cada any a primers d’agost, al voltant de la Diada de Sant Domènec, coincidint amb la tradicional Festa del Càntir.

El nombre i la qualitat dels exemplars del Museu del Càntir d’Argentona han anat creixent de forma constant des de la seva inauguració, incrementant d’aquesta forma el prestigi de la institució. El nucli inicial, de 300 peces, s’ha anat ampliant progressivament amb dipòsits, donacions i aportacions d’alguns col·leccionistes fins a assolir a la xifra actual de més de 4.450 exemplars.

Com a la majoria dels museus, la totalitat del contingut del Museu del Càntir no està íntegrament a la vista del públic a causa d'una manca d’espai fruit d’aquest assolit èxit de la institució. La constant incorporació de peces ha fet que moltes d’aquestes, algunes autèntics tresors amagats, hagin de restar encara emmagatzemades en prestatgeries fins que una futura ampliació de les instal·lacions que comunicarien l’actual Museu amb la superfície destinada a magatzem es pugui dur a terme.

Amb el permís de la direcció del Museu ens hem pogut endinsar dins de les prestatgeries metàl·liques del magatzem, plenes a vessar d’autèntiques joies de la terrissa, unes peces que esperen poder estar al costat de les que, probablement per només haver estat adquirides amb més antiguitat, gaudeixen d’un lloc privilegiat al Museu, netes de pols i il·luminades per una sèrie de focus halògens que automàticament s’encenen al entrar en les diverses seccions i els agradables recorreguts d’aquestes excel·lents instal·lacions dedicades al més català dels atuells de la terrissa.

No ens ha costat gens sentir-nos atrets per una sèrie d’exemplars magnífics, els quals hem anat col·locant amb tota cura damunt d’un petit escenari improvisat que ens ha permès, un per un, poder-los fotografiar amb el respecte que desperten aquestes peces úniques, les quals, resten com dèiem encara apilades i tancades en armaris de vidre la seva esperada i ben merescuda exposició al públic. Excel·lents mostres de la terrissa gòtica i medieval de Barcelona, bells atuells de terrissa de cuita reductora de Quart, Verdú, Sant Celoni o Vilafranca del Penedès, exquisides mostres de l’extingida terrissa de Solsona o Figueres o impressionants exemplars de la Catalunya Central, aquesta selecció que hem fotografiat, al costat d’un incomptable gruix del més clàssic i tradicional de la terrissa espanyola, omplen el magatzem del Museu del Càntir d’Argentona, són els tresors amagats d’aquesta institució que resten silenciosos esperant poder ser admirats pel públic, el qual els hauria de poder contemplar en un futur no massa llunyà dins del lloc privilegiat que els hi correspon.
Text i fotografies:

Robert Cabeza i Xavier Fàbregas


Juny 2014

MUSEU DEL CÀNTIR D'ARGENTONA. La ceràmica popular de 1714

Càntirs i altres atuells dels segles XVII - XVIII

Acte inaugural dissabte 7 de juny a les 20 hDurant l'Edat Moderna i més concretament el segle XVIII, la majoria d'atuells existents a les cases eren fets de terrissa, atès que l'argila ha estat sempre una matèria primera abundant, fàcil de treballar i amb una tecnologia assequible i econòmica que ha evolucionat poc al llarg dels anys, fet que ha propiciat que bona part del seu repertori s'hagi mantingut quasi inalterable durant segles. La varietat de peces era molt àmplia i cobria quasi totes les necessitats d'una família de l'època: transport i ús de l'aigua, vi, i oli; emmagatzematge d'aliments al rebost, cuinar, menjar, beure i, fins i tot, fer les necessitats fisiològiques bàsiques. 
En aquesta exposició de terrissa catalana dels segles XVII i XVIII no es mostren objectes de totes les tipologies existents, sinó només d'aquelles de les quals el museu en disposa, però tot i això, suposen un ampli repertori que ens ajuda a endinsar-nos en la vida quotidiana del 1714.

Es podrà visitar fins el 27 de juliol.
Horari d'obertura del Museu:
Dimarts a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Dissabtes d'11h a 14h i de 17h a 20h
Diumenges d'11h a 14h
 Aiguamans. Detall
 Càntir de les voltes de la Parroquia de Sant Sever i Sant Vicenç de Paül. Barcelona. 1705
Càntir de les voltes de l'antic Hospital de la Santa Creu. 1720
Càntir de barca. Detall