LA TERRISSA A LA CASA D'AHIR

Presentarem en petites pinzellades els noms i els usos de la terrissa tradicional a les terres d'aquest pais nostre i fetes servir a la llar.

Pensem d'antuvi, que es poden anomenar moltes peces però també oblidar-ne d'altres, així com també canviar el nom de dites peces, segons l'indret de l'estada,...
Som'hi i anem'hi!

PECES DE CORRAL

Abeurador:
Peça per beure els animals de corral, n'hi ha de diferents tipus i formes. 
Peça existent per tot el territori i elaborada a diferents centre terrissers, quasi bé a tots.


 Abeurador de bomba


Abeuradors de sifò. El darrer de Quart. Obrador Bonadona 

Menjadores:
Peça per menjar els animals de corral, també en hi ha de formes i tipus diferents, així com també existeix per tot el territori. Elaborada també quasi tots els centres terrissers.
Menjadores de pica, de barres i circular. La darrera de Quart. Obrador Bonadona


Text i fotografies:
Jesús Jiménez Salmerón. Setembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada