Xavier Fàbregas. LA TERRISSA NEGRA. Llibre d'en Marià SàezEl llibre del qual parlarem La terrissa negra de Marià Sáez, va sortir al mercat durant la primavera del 2009 i ha estat editat per la Diputació de Girona juntament amb la Fundació Caixa Girona, dins de la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”.

Abans de res hem de donar la benvinguda a aquesta publicació perquè és el primer treball monogràfic en format de llibre que s’edita, sobre un tema tant interessant i poc estudiat com és el de la terrissa negra a Catalunya en general i a les comarques gironines en particular. De seguit hem de dir que el format (20 x 20 cm) dels llibres de la col·lecció “Quaderns de la revista de Girona” que fa molts anys que es publiquen i per tant ja hi ha un munt de llibres al mercat (i que sigui per molts anys més) no és el format més adient per un llibre en que una part molt important són les il·lustracions. Aquest format, en no ésser proporcional als atuells,  obliga a reduir molt les fotografies i això disminueix la vistositat del llibre. Ens afanyem a dir que el llibre és molt il·lustrat, la qual cosa significa un valor afegit per a col·leccionistes i afeccionats en general.

Marià Sáez, l’autor del llibre, professional de l’ensenyament, va néixer a Girona l’any 1948. Estudiós de la terrissa popular i especialista en la terrissa negra, ha dedicat bona part de la seva vida a col·leccionar i estudiar aquest tipus de ceràmica popular que es produí d’una manera molt particular a diferents centres de les comarques de Girona.

El llibre comença situant geogràficament l’àmbit de producció d’aquests tipus de terrissa, que localitza principalment a les poblacions de Quart, Llambilles, la Bisbal i Sant Hilari Sacalm, com a centres terrissaires on hi ha hagut amb tota seguretat una producció documentada i de manera continuada fins no fa gaires anys (alguns estudiosos asseguren que també es va fer terrissa negra a Olot). Per altra banda estudia i documenta també un seguit de centres gironins on s’han realitzat troballes de peces de volta que donen testimoni d’antigues produccions de terrissa negra: Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Perelada, etc. Tot seguit, l’autor estableix una cronologia universal de producció de ceràmica reductora (negra) que comença al Neolític, continua els segles VIII al XIII amb producció continuada i enllaça amb les primeres produccions gironines que estableix al segle XV, amb la creació de les primeres confraries documentades de Quart (Gironès). D’aleshores ençà, la terrissa negra o fumada ha estat de producció continuada fins als nostres dies i encara avui es continua fabricant, tot i que d’una manera que podríem anomenar com a testimonial.

El llibre de Sàez fa un recorregut tècnic sobre tots els processos que formen part de la producció de la terrissa negra, començant pe les terreres, el procés, el torn, les eines (fins aquí són processos comuns de la terrissa negra i roja) fins al moment en que es produeix la cuita, on explica de manera entenedora i acurada el procediment de la cuita d’acció reductora. En acabat, passa a explicar l’organització de tipus gremial, que té una llarga i interessant història a casa nostra i de manera particular a les comarques gironines, on els gremis i confraries de Quart i de Girona van tenir una importància cabdal en els segles XVI fins al XIX.


Tot seguit el llibre entra de ple i amb tota mena de detall sobre la producció de terrissa negra a la població de Quart, on aquesta activitat ha estat el motor fonamental de les produccions d’aquesta població del Gironès, fins al punt de marcar una personalitat pròpia i diferenciada de les altres poblacions productores de terrissa. Fa un llistat d’obradors de Quart que es dedicaren a fer obra negra, sobretot al llarg del segle XX. Parla també de la família Marcó de Quart i de la seva producció sobretot de reproducció de peces amb motlles de guix, una especialitat que produí un gran renom del taller durant tot el segle XX. Encara actualment la família Marcó es dedica a aquest tipus de ceràmica.

El tipus de peces d’obra negra que es produí a Quart és de les més extenses de la terrisseria catalana, i va des de peces per aigua, seguint per atuells per oli, estris per al vi, atuells per a la cuina i per la pagesia, terrissa per al bestiar, obra per a la construcció... Dedica un capítol especial als càntirs i poals, dos atuells dels més utilitzats per la població durant alguns segles. Hi ha també dos capítols especials dedicats a llurs atuells d’una gran producció: el cossi (l’atuell més significatiu de tots els obrats en terrissa negra a Quart) I també el barral i llurs tipologies i formes que han anat canviant segons les diferents èpoques..L’autor rendeix un sentit homenatge al darrer terrissaire viu (en el moment d’editar-se el llibre, doncs va morir una mica més tard dintre de l’any 2009) en Lluís Cornellà de la Bisbal, que realitzà la seva darrera cuita el mes de juliol de l’any 1989.

Analitza també els terrissers d’obra negra de La Bisbal, que han fet la seva tasca en els darrers segles. Quan fa esment dels càntirs que es varen fer a La Bisbal en època modernista (Sebastià Padrós, Joan Bagué i Manuel Ferràn) hi passa molt de pressa i d’una manera una mica superficial, tenint en compte la importància artística i social que va tenir aquesta producció. Aquests càntirs modernistes elaborats pels autors que hem anomenat foren d’una qualitat contrastada tant pel que fa a creativitat com per la dificultat tècnica. Per altra banda els exemplars recuperats els podríem comptar per dotzenes i potser per centenars i el llibre cita que “s’han recuperat quatre exemplars marcats amb textos diferents”. Durant més de dos anys hi hagué una magnífica exposició temporal d’alguns d’aquests càntirs en el Museu del Càntir d’Argentona

L’autor fa una passejada pels diferents centres de Catalunya on hi ha documentada terrissa de reducció: Verdú, Sant Celoni, Barcelona, Argentona, Mataró, Sant Julià de Vilatorta, Vilafranca, Reus, Alcover… i també la que s’ha produït a altres centres de la península ibèrica (Espanya i Portugal).

Finalment fa un recorregut per tots els llocs de Girona capital on s’han trobat restes de terrissa negra, molt probablement de producció gironina, i acaba el llibre fent una recopilació de tots els museus i col·leccions de les comarques de Girona on podem trobar atuells d’aquest tipus de terrissa.

Voldríem dir que, en general, el llibre no segueix un fil conductor i estructural, amb la qual cosa obliga al lector a anar una mica d’una banda a l’altra. No obstant això, l’obra de Sàez omple un buit que teníem en l’estudi de la terrissa catalana, per altra banda força minsa de treballs seriosos en format de llibres. Des d’ara la bibliografia de la terrissa de casa nostra comptarà amb un nou treball molt acurat, amb una extensa i important documentació gràfica, sobre el llegat que tenim a Catalunya de la ceràmica de cuita reductora produïda a les comarques gironines. Sens dubte, aquest llibre passarà a ésser de consulta obligada per tots els amants de la terrissa popular i de manera particular a les persones als qui ens agrada la terrissa negra.

Xavier Fàbregas

SAEZ, Marià: La terrissa negra. 20 X 20 cm. 200 pàg. 209 il·lustracions en color, 1 mapa i 52 perfils de peces. 2009. Col·lecció “Quaderns de la revista de Girona”. Edició: Diputació de Girona / Fundació Caixa Girona. ISBN: 978-84-96747-41-8 Dipòsit legal: Gi – 1703 / 08. Preu: 13,00 euros

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada